संरक्षण मंत्रालयाचे संलग्न इंक्युबेटर म्हणून मॅजिकची निवड

– इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (आयडेक्स -iDEX) संस्था करणार संरक्षण  क्षेत्रातील नाविन्यता विकासाकरिता मॅजिकशी करार– देशातील निवडक इन्क्युबेटरमध्ये मॅजिकचा समावेश

Read more