रब्बी हंगामात 175273 हेक्टरवर पेरणी

सर्व प्रकारच्या खतांची जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात उपलब्धता- जिल्हाधि‍कारी सुनील चव्हाण औरंगाबाद, दिनांक 30 : चालू रब्बी हंगामात 208000 हेक्टर इतक्या सरासरी

Read more