सर्वस्व नष्ट करून कामेच्छा पूर्ण करतो:स्वर्वेद तृतीय मण्डल नवम अध्याय

“ स्वर्वेद ” हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा काम अगिन के उदय में, अन्तर

Read more