पाणी पुरवठा खंडीत करण्यासाठी गेलेल्या एमआयडीसी कर्मचार्‍याला बेदम मारहाण,कंपनी मालकला अटक

औरंगाबाद/प्रतिनिधीवारंवार नोटीस देऊनही पाणी पट्टी न भरल्याने महाराष्ट्र मेटल कंपनीचा पाणी पुरवठा खंडीत करण्यासाठी गेलेल्या एमआयडीसी कार्यालयातील कर्मचार्‍याला कंपनी मालकाने

Read more