मानवावर अनंत उपकार करणाऱ्या ऋषींप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस!:ऋषीपंचमी

ऋषि किंवा मुनि म्हटले, की आपले हात आपोआप जोडले जातात आणि आपले मस्तक आदराने झुकते. या भरतखंडात अनेक ऋषींनी विविध

Read more