साईबाबा संस्थानला RTPCR लॅब व ऑक्सिजन प्लांट युद्धपातळीवर स्थापन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी कोरोनासाठी जिल्ह्यात विविध हॉस्पिटलला लागणारी औषधे, यंत्रसामुग्री च्या मागणीचा अहवाल तातडीने शासनास सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद ,२०

Read more