जास्त प्रवासी भाडे आकारणाऱ्या बसवर कारवाई, प्रवाशांना तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 15 :- शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त भाडे आकारल्यास प्रवाशांनी आपले नाव, मोबाईल क्रमांक, बस क्रमांक, प्रवाशाचा तपशिल,

Read more