गल्ले बोरगावातील अद्रक संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे

आ.सतीश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश औरंगाबाद,२० डिसेंबर / प्रतिनिधी :- खुलताबाद तालुक्यातील गल्ले बोरगाव येथे अद्रक संशोधन केंद्र स्थापन करावे यासाठी

Read more