मुद्रक, प्रकाशकांनी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे तंतोतंत पालन करावे -जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

औरंगाबाद, दिनांक 07 : निवडणूक पत्रके, भित्तीपत्रके मुद्रण आण‍ि प्रकाशनावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नियंत्रण राहणार असून सर्व मुद्रक, प्रकाशकांनी निवडणूक आयोगाच्या

Read more