प्राण प्राण जिव जीव है (स्वर्वेद पंचम मंडल अष्टम अध्याय)

” स्वर्वेद “ हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक “मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा परिभू

Read more