प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: पीक नुकसानीवर ‘पीक विम्याचे’ संरक्षण कवच

सुनील चव्हाण (भाप्रसे), जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद  औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांचा पीक विम्यावर विशेष लेख  प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०१६ पासून सुरु

Read more