जलयुक्त शिवार योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या पीक पद्धतीमध्ये सकारात्मक बदल-मयुरेश प्रभुणे

मराठवाड्याच्या हवामानाचा, अचूक अंदाजा साठी रडारची आवश्यकता औरंगाबाद, १७ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- जलयुक्त शिवार योजने मुळे मराठवाड्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची हानी

Read more