आता सामना ‘यास’ चक्रीवादळाचा !

किनाऱ्यापासून दूर कामात व्यग्र असणाऱ्यांना वेळीच बाहेर आणण्याच्या पंतप्रधानांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना वीज, दूरध्वनी जाळे खंडित राहण्याचा कालावधी कमीतकमी वेळ राहील

Read more