जागतिक दर्जाचे वैज्ञानिक उपाय साध्य करण्यासाठी भारताकडे माहिती, लोकसंख्या, मागणी आणि लोकशाही आहेः पंतप्रधान

देशाच्या विकासासाठी विज्ञान विकसित करण्याच्या गरजेवर दिला भर भारतीय कौशल्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आणि भारतात नाविन्यपूर्ण संशोधन करण्याचे जागतिक समुदायाला केले

Read more