वैद्यकीय प्रवेश : ७०:३० चा कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुध्द दाखल याचिका फेटाळल्या

औरंगाबाद, दिनांक 18 :वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत विभागवार विद्याथ्र्यांना प्राधान्य देणारा ७०:३०चा कोटा रद्द करण्याच्या शासनाने काढलेल्या शासन आदेशा विरोधात दाखल

Read more