शुध्द ह्दयातच सत्य ज्ञानाचा प्रसार होऊन  शांती आणि विज्ञानाची प्राप्ती :स्वर्वेद तृतीय मण्डल दशम अध्याय

“ स्वर्वेद ” हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा दीन अधीन गरीब है,अहं वीपदा नाश

Read more