खुलताबाद तालुक्यातील पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी एक कोटीचा निधी मंजूर

आ.सतीश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला पुन्हा एकदा यश औरंगाबाद- खुलताबाद तालुक्यातील ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे म्हणून ओळख असलेल्या वेरूळ, म्हैसमाळ, सुलीभंजन येथे विविध विकास कामांसाठी राज्याच्या

Read more