७५.७१ कोटींच्या बनावट देयकाप्रकरणी एकास अटक, महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाची कारवाई

मुंबई ,१३ सप्टेंबर  /प्रतिनिधी :- मे. बालाजी स्टील आस्थापनासाठी बोगस पाच कंपन्याची स्थापना करुन 75.71 कोटींची बनावट बिले घेतल्याप्रकरणी महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर

Read more