फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सर्वच उपचाराचा समावेश करण्यासाठी याचिका 

शासनास १५ दिवसांत म्हणणे सादर करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे  निर्देश औरंगाबाद, दि. १६ – महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोना रुग्णांचा

Read more