कोणत्याही कारणास्तव रुग्णांची गैरसोय होता कामा नये-राज्यमंत्री संजय बनसोडे

रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करुन घ्या विद्युत पुरवठा सुरळीत ठेवा खाजगी रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करावे लातूर,२४

Read more