प्रधानमंत्री किसान निधी सन्मान योजनेंतर्गत 215 कोटी 48 लक्ष 94 हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा

वादळामुळे नुकसान झालेल्या 5 लाख 19 हजार शेतकऱ्यांना 429 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम अदा–निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री गायकवाड जालना, दि.

Read more