मराठवाडा इको बटालियनला पाच वर्षांची मुदतवाढ; महापालिका क्षेत्रात मियावाकी वन विकसित करा – मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रातील वृक्षाच्छादन वाढवण्यासाठी अतिरक्त दोन इको बटालियनची केंद्राकडे मागणी मुंबई : राष्ट्रीय वन नीतीनुसार एकुण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित

Read more