घाऊक विक्रेत्यांकडून नवीन मद्यसाठा खरेदी करून सीलबंद बाटलीमध्ये विकण्याची परवानगी

१५,२०० अनुज्ञप्ती व त्यावर अवलंबित १ लाख मनुष्यबळास दिलासा – राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची माहिती मुंबई :  घाऊक विक्रेत्यांकडून मद्य

Read more