जालना नगरपालिकेचे सीईओसह चारअधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात येऊ नये ?औरंगाबाद खंडपीठाची विचारणा 

औरंगाबाद,३ फेब्रुवारी :जालना शहरातील मध्यवस्तीत असलेला बेकायदेशिर कत्तलखाना कायदेशीर असल्याचे भासवत त्यावर निधी खर्च केल्याने जालना नगरपालिकेचे  सीईओसह चारअधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात

Read more