गुलमोहर तो पुन्हा ,लाल लाल फुलतो आहे ….

गुलमोहराचं बहरणं, निष्पर्ण झाले तरी आनंद उधळवण्याचं औदार्य मानवी जीवनाला आल्हाददायक आणि नि:स्वार्थ भावनेचे दर्शन घडवतं, औरंगाबाद-पुणे रस्त्यावरील वाळूज परिसराजवळ रस्त्याच्या दुतर्फा फुललेला गुलमोहर… (छायाचित्र :- जॉन चार्ल्स, छायाचित्रकार, संचालक (माहिती)  सजने तुझ हे हसन,जस गुलमोहर बहरन…                   तुझ हे रुसन,जस चंद्राला

Read more