भारताचे युवक एआय अर्थात आत्मनिर्भर नवोन्मेषी संशोधनाच्या संकल्पनेची प्रेरकशक्ती आहेत : अनुराग ठाकूर

2017-18 या वर्षासाठीचे एकूण 14 आणि 2018-19 या वर्षासाठीचे एकूण 8 पुरस्कार देण्यात आले व्यक्तिगत पातळीवरील पुरस्कारात पदक, प्रमाणपत्र आणि 1 लाख रुपये रोख यांचा समावेश आहे तर पदक, प्रमाणपत्र आणि 3 लाख

Read more