समुद्रसेतू-2 मोहिमेत सहभागी झालेले आयएनएस त्रिकंड हे जहाज मुंबईत दाखल

मुंबई, 10 मे 2021 समुद्रसेतू-2 मोहिमेचा भाग म्हणून, कतारच्या हमाद बंदरावरून द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायूचे क्रायोजेनिक कंटेनर्स मुंबईपर्यंत वाहून आणण्याची जबाबदारी

Read more