कोविड काळात आणि कोविड नंतर जिल्ह्यात पायाभूत सोयी – सुविधा आणि लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी – पालकमंत्री अमित देशमुख

१४ हजार ७७६ घरकुलांना मंजूरी नगरोत्थान अभियान योजनेतून ६८ कोटींची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्ती सुधार योजनेसाठी २० कोटी

Read more