‘सीबीएसई’चा इयत्ता 12 वी चा निकाल जाहीर; त्रिवेंद्रम विभागात उत्तीर्ण विद्यार्थ्‍यांची टक्केवारी सर्वाधिक

‘‘अनुत्तीर्ण” शब्दाऐवजी ‘‘पुन:प्रयत्नाची आवश्यकता’’ असा शब्दप्रयोग करण्याचा सीबीएसईचा निर्णय नवी दिल्ली, 13 जुलै 2020 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणजेच सीबीएसईने आज इयत्ता

Read more