युवकांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप घेऊन राष्ट्रविकास साधावा – डॉ. प्रवीण मेहता

स्वारातीम ‘राष्ट्रचेतना-२०२२’ आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सवाचे थाटात उदघाटन कोणतेही तंत्रज्ञान हे राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी सन्मानासाठी महत्त्वाचे असते. ज्या राष्ट्राचे सरंक्षण तंत्रज्ञान

Read more