बाटलीबंद पेयजलावर ISI चिन्हाचा गैरवापर करणाऱ्या कंपनीवर भारतीय मानक ब्युरो चा छापा

कोणतीही खरेदी करण्यापूर्वी, उत्पादनावर ISI चिन्ह अस्सल असल्याची खात्री करा मुंबई ,११ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- मुंबई येथील BIS अर्थात भारतीय मानक ब्यूरोने  09 सप्टेंबर 2021 रोजी

Read more