पीककर्ज माफी:बँक अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईसाठी याचिका

औरंगाबाद: शासनाच्या परिपत्रकानुसार दोन लाख रुपयांच्या आतील पीककर्ज माफ करुन नव्याने कर्जपुरवठा करण्यासोबतच, शासन निधीची वाट न पाहता थेट खात्यात

Read more