औरंगाबाद जिल्ह्यात 310 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर,दहा मृत्यू

जिल्ह्यात 18302 कोरोनामुक्त, 4459 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 31 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 385 जणांना (मनपा 302, ग्रामीण 83)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 239 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर ,पाच मृत्यू

जिल्ह्यात 17917 कोरोनामुक्त, 4544 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 30 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 380 जणांना (मनपा 300, ग्रामीण 80)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 362 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात 17537 कोरोनामुक्त, 4690 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद, दिनांक 29 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 313 जणांना (मनपा 203, ग्रामीण 110) सुटी

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 364 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,नऊ मृत्यू

जिल्ह्यात 17224 कोरोनामुक्त, 4644 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद, दिनांक 28 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 245 जणांना (मनपा 145, ग्रामीण 100) सुटी

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 426 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर ,तेरा मृत्यू

जिल्ह्यात 16979 कोरोनामुक्त, 4534 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद, दिनांक 27 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 266 जणांना (मनपा 178, ग्रामीण 88) सुटी

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 367 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर,चौदा मृत्यू

जिल्ह्यात 16713 कोरोनामुक्त, 4387 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद, दिनांक 26 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 273 जणांना (मनपा 70, ग्रामीण 203) सुटी

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 321 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,सात मृत्यू

जिल्ह्यात 16440 कोरोनामुक्त, 4307 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 25 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 287 जणांना (मनपा 55, ग्रामीण 232)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 344 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर, चार मृत्यू

जिल्ह्यात 16153 कोरोनामुक्त, 4280 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद, दिनांक 24 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 441 जणांना (मनपा 112, ग्रामीण 329) सुटी

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 288 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर,पाच मृत्यू

जिल्ह्यात 15712 कोरोनामुक्त, 4381 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 23 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 349 जणांना (मनपा 151, ग्रामीण 198)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 395 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर ,सात मृत्यू

औरंगाबाद, दिनांक 22 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 211 जणांना (मनपा 125, ग्रामीण 86) सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत 15363 कोरोनाबाधित रुग्ण

Read more