नवोन्मेश आणि स्वयंउद्यमशीलतेला पोषक वातावरण तयार करण्याची गरज- उपराष्ट्रपती

आत्मनिर्भर भारत म्हणजे “संरक्षणवादी” अथवा ‘अलगवादाची’ भूमिका नाही :उपराष्ट्रपती आत्मनिर्भर भारत मोहिमेत सहभागी होऊन ‘लोकल’ भारताला ‘ग्लोकल’ भारतात परिवर्तीत करा

Read more