कृषिपंप वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी अवघे तीन महिने बाकी

शेतकऱ्यांसाठी थकीत रकमेत सुमारे 66 टक्के सवलत औरंगाबाद,१२ जानेवारी / प्रतिनिधी :-  कृषिपंप वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी थकीत रकमेत सुमारे 66 टक्के

Read more