औरंगाबाद पालिकेने स्मार्ट सिटी मध्ये आपल्या वाटेचे दिले ६८ कोटी

महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना एएससीडीसीएल बोर्ड ची मान्यता आयसीसीसी प्रकल्प, व्यावसायिक मालमत्तांसाठी स्मार्ट वॉटर मीटर प्रकल्पाना मंजुरी एएससीडीसीएल आणि ऑरिक यांच्यात विविध

Read more