नामांतराचे ३ ठराव मंजूर:औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा ठराव सभागृहात

उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबईतील विमानतळाचे नाव दि. बा. पाटील  असे करण्याचा ठराव सभागृहात मंजूर  मुंबई : औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर,

Read more