चित्रनगरीत चित्रीकरण करणाऱ्या मराठी निर्मिती संस्थांना दुसऱ्या वर्षीच्या भाड्यामध्ये २५ टक्के सवलत

मुंबई ,१८ नोव्हेंबर / प्रतिनिधी :-दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत चित्रीकरण करणाऱ्या मराठी निर्मिती संस्थांना पहिल्या वर्षी जागेच्या भाड्यामध्ये 50 टक्के सवलत मिळते. तर,

Read more