वैजापूर – गंगापूर तालुक्यासाठी नांदूर-मधमेश्वर जलद कालव्यातून 300 क्यूसेसने पाणी सोडले

जफर ए.खान वैजापूर,२८ मार्च :-औरंगाबाद विभागातील वैजापूर व गंगापूर हे दोन्ही तालुके टंचाईग्रस्त असल्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांसाठी नांदूर -मधमेश्वर जलद कालव्यातून रब्बी

Read more