प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी २० हजार कोटी रुपयांचा निधी – केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रूपाला

पालघर,२० फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  मत्स्य संपदा साठवणूक करणे व वितरण करणे यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्यात येत आहे. प्रथमच या योजनेसाठी

Read more