संसदेचे हिवाळी अधिवेशनअनिश्चित काळासाठी संस्थगित

अधिवेशनादरम्यान 24 दिवसांच्या कालावधीत 18 बैठका संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 11 विधेयके मंजूर केली लोकसभेत अंदाजे 82% आणि राज्यसभेत अंदाजे 48%

Read more