जालना जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना 103.26 कोटी रुपये विमा नुकसान भरपाई रक्कम मंजूर

जालना ,१८ जानेवारी / प्रतिनिधी :-प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2021 मध्ये जिल्ह्यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत एकूण  1

Read more