वैजापूर – गंगापूर तालुक्याला पिण्यासाठी नांदूर- मधमेश्वर प्रकल्पांतर्गत असलेल्या चार धरणांतील 100 दशलक्ष घनफुट पाणी आरक्षित

वैजापूर, २२ नोव्हेंबर / प्रतिनिधी :- नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाअंतर्गत असलेल्या नाशिक जिल्हयातील भाम, भावली, वाकी व मुकणे या चार धरणांतील

Read more