राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ८० टक्क्यांवर; उपचाराखालील रुग्णांची संख्या घटली

मुंबई, दि.३ : राज्यात आज १६ हजार ८३५ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले तर १४ हजार ३४८ नवीन रुग्णांची नोंद करण्यात आली. आतापर्यंत ११ लाख ३४ हजार ५५५ रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ७९.३ टक्के आहे. राज्यातील उपचाराखालील रुग्णांची संख्या कमी झाली असून सध्या २ लाख ५८ हजार १०८ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ७० लाख ३५ हजार २९६ नमुन्यांपैकी १४ लाख ३० हजार ८६१ नमुने पॉझिटिव्ह ( २०.३४ टक्के) आले आहेत. राज्यात  २२ लाख  ३ हजार ९६६ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. सध्या २८ हजार ४१४ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यात आज २७८ कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.६४ टक्के एवढा आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी  सांगितले.

आज निदान झालेले १४,३४८ नवीन रुग्ण आणि नोंद झालेले २७८ मृत्यू यांचा तपशील असा (कंसात आज नोंद झालेले मृत्यू) : मुंबई मनपा-२४०२ (४६), ठाणे- २९३ (२), ठाणे मनपा-३७४ (१३), नवी  मुंबई मनपा-४१२ (५), कल्याण डोंबिवली मनपा-२७९ (१०), उल्हासनगर मनपा-४२, भिवंडी निजामपूर मनपा-२८ (१), मीरा भाईंदर मनपा-१७९ (४), पालघर-९५ (३), वसई-विरार मनपा-१४९ (२), रायगड-१९२ (२), पनवेल मनपा-२१२ (६), नाशिक-३५४ (११), नाशिक मनपा-५४५ (२), मालेगाव मनपा-३८ (१), अहमदनगर-४८५ (१), अहमदनगर मनपा-१४६, धुळे-३७, धुळे मनपा-३७, जळगाव-२२१ (३), जळगाव मनपा-४५ (१), नंदूरबार-७० (२), पुणे- ७२१ (५), पुणे मनपा-१०७७ (१५), पिंपरी चिंचवड मनपा-५९८ (७), सोलापूर-२८५ (४), सोलापूर मनपा-५३ (२), सातारा-४६४ (४६), कोल्हापूर-२१९ (६), कोल्हापूर मनपा-९६ (१), सांगली-३०८ (१३), सांगली  मिरज कुपवाड मनपा-१२१ (३), सिंधुदूर्ग-८४ (१), रत्नागिरी-७३, औरंगाबाद-११८ (२),औरंगाबाद मनपा-२११ (१), जालना-१०० (२), हिंगोली-३२, परभणी-५०, परभणी मनपा-२२, लातूर-१२१ (१०), लातूर मनपा-६१ (१), उस्मानाबाद-२०९, बीड-२५१ (१), नांदेड-४७, नांदेड मनपा-१३५ (२), अकोला-५८, अकोला मनपा-१०८, अमरावती-९३, अमरावती मनपा-९२, यवतमाळ-११९, बुलढाणा-१४८, वाशिम-१३७ (१), नागपूर-२४३ (६), नागपूर मनपा-६९६ (२१), वर्धा-१११ (४), भंडारा-१३४, गोंदिया-१०५ (७), चंद्रपूर-११० (१), चंद्रपूर मनपा-८६ (१), गडचिरोली-९५, इतर राज्य-२२.

राज्यातील जिल्हानिहाय ॲक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील

मुंबई: बाधित रुग्ण- (२,१२,४६२) बरे झालेले रुग्ण- (१,७३,६७०), मृत्यू- (९०६०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(४१८), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२९,३१४)

ठाणे: बाधित रुग्ण- (१,९२,३८५), बरे झालेले रुग्ण- (१,५६,८०७), मृत्यू (४९७३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३०,६०४)

पालघर: बाधित रुग्ण- (३८,०२५), बरे झालेले रुग्ण- (३०,२९७), मृत्यू- (९०१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६८२७)

रायगड: बाधित रुग्ण- (५२,७८६), बरे झालेले रुग्ण-(४३,६३९), मृत्यू- (१२७०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७८७५)

रत्नागिरी: बाधित रुग्ण- (८७५४), बरे झालेले रुग्ण- (६४२८), मृत्यू- (२८४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२०४२)

सिंधुदुर्ग: बाधित रुग्ण- (४१०५), बरे झालेले रुग्ण- (२८७३), मृत्यू- (१००), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (११३२)

पुणे: बाधित रुग्ण- (३,००,६२३), बरे झालेले रुग्ण- (२,३७,१९०), मृत्यू- (५९३१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५७,५०१)

सातारा: बाधित रुग्ण- (३८,६३९), बरे झालेले रुग्ण- (२९,५०८), मृत्यू- (१०६०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८०६९)

सांगली: बाधित रुग्ण- (३९,६४२), बरे झालेले रुग्ण- (३०,७८८), मृत्यू- (१२३१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७६२३)

कोल्हापूर: बाधित रुग्ण- (४४,४०७),बरे झालेले रुग्ण- (३६,४६३), मृत्यू- (१३६६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६५७८)

सोलापूर: बाधित रुग्ण- (३७,३६४), बरे झालेले रुग्ण- (३०,०१४), मृत्यू- (११७६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६१७३)

नाशिक: बाधित रुग्ण- (७९,३३९), बरे झालेले रुग्ण- (६१,९९७), मृत्यू- (१३४४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१५,९९८)

अहमदनगर: बाधित रुग्ण- (४४,३६९), बरे झालेले रुग्ण- (३५,१०४), मृत्यू- (७०१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण-(८५६४)

जळगाव: बाधित रुग्ण- (४८,६४१), बरे झालेले रुग्ण- (४१,७७५), मृत्यू- (१२६८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५५९८)

नंदूरबार: बाधित रुग्ण- (५४८६), बरे झालेले रुग्ण- (४५४८), मृत्यू- (१२३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८१५)

धुळे: बाधित रुग्ण- (१२,७००), बरे झालेले रुग्ण- (११,५६०), मृत्यू- (३३३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८०५)

औरंगाबाद: बाधित रुग्ण- (३७,०९८), बरे झालेले रुग्ण- (२६,२४९), मृत्यू- (९०७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९९४२)

जालना: बाधित रुग्ण-(७९९३), बरे झालेले रुग्ण- (५८८७), मृत्यू- (१९३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१९१३)

बीड: बाधित रुग्ण- (१०,९४०), बरे झालेले रुग्ण- (७७७६), मृत्यू- (२८५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०),ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२८७९)

लातूर: बाधित रुग्ण- (१८,०८५), बरे झालेले रुग्ण- (१३,९२६), मृत्यू- (५१०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३६४९)

परभणी: बाधित रुग्ण- (५६४३), बरे झालेले रुग्ण- (४०३०), मृत्यू- (१९८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४१५)

हिंगोली: बाधित रुग्ण- (३१५५), बरे झालेले रुग्ण- (२४३१), मृत्यू- (६०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६६४)

नांदेड: बाधित रुग्ण- (१६,५५५), बरे झालेले रुग्ण (१०,३२३), मृत्यू- (४१२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५८२०)

उस्मानाबाद: बाधित रुग्ण- (१२,९९९), बरे झालेले रुग्ण- (९२०७), मृत्यू- (३८०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३४१२)

अमरावती: बाधित रुग्ण- (१४,२१४), बरे झालेले रुग्ण- (११,८२३), मृत्यू- (२७८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२११३)

अकोला: बाधित रुग्ण- (७५८९), बरे झालेले रुग्ण- (६२८०), मृत्यू- (२३३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१०७५)

वाशिम: बाधित रुग्ण- (४६०७), बरे झालेले रुग्ण- (३७२५), मृत्यू- (९३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७८८)

बुलढाणा: बाधित रुग्ण- (८३६२), बरे झालेले रुग्ण- (५५९६), मृत्यू- (१२४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२६४२)

यवतमाळ: बाधित रुग्ण- (९१५४), बरे झालेले रुग्ण- (६९०३), मृत्यू- (२३१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२०२०)

नागपूर: बाधित रुग्ण- (८०,९३७), बरे झालेले रुग्ण- (६६,३१३), मृत्यू- (२१५१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१२,४६३)

वर्धा: बाधित रुग्ण- (४७३९), बरे झालेले रुग्ण- (३०३५), मृत्यू- (८१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१६२२)

भंडारा: बाधित रुग्ण- (६१६५), बरे झालेले रुग्ण- (४३६३), मृत्यू- (१०७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१६९५)

गोंदिया: बाधित रुग्ण- (७४८२), बरे झालेले रुग्ण- (५२१८), मृत्यू- (८१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२१८३)

चंद्रपूर:  बाधित रुग्ण- (११,१३८), बरे झालेले रुग्ण- (६५३६), मृत्यू- (१५३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४४४९)

गडचिरोली: बाधित रुग्ण- (२६१६), बरे झालेले रुग्ण- (१८४५), मृत्यू- (१६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७५५)

इतर राज्ये: बाधित रुग्ण- (१६६३), बरे झालेले रुग्ण- (४२८), मृत्यू- (१४४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१०९१)

एकूण: बाधित रुग्ण-(१४,३०,८६१) बरे झालेले रुग्ण-(११,३४,५५५),मृत्यू- (३७,७५८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(४४०),ॲक्टिव्ह रुग्ण-(२,५८,१०८)

(टीप: आज नोंद झालेल्या एकूण २७८ मृत्यूंपैकी १५१ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ६४ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ६३ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ६३ मृत्यू  ठाणे– १४, सातारा-१३, नागपुर –११, पुणे –८, नाशिक–४,जळगाव–२,जालना–२,कोल्हापुर–२, सांगली – २, वर्धा – १, सोलापुर – १, मुंबई – १, रायगड – १ आणि  चंद्रपूर – १ असे आहेत.  पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या आकडेवारी नुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)