धोखा बधिक समान दे-स्वर्वेद षष्ठ मण्डल षष्ठ अध्याय

” स्वर्वेद “ हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी.

आजचा दोहा

धोखा बधिक समान दे, पड़ै जीव सब आय । 

मन स्वरुप अन्तर रहैं, चूनि चूनि सब खाय ।।१८१।। 

 बाही कर्म कराइया, कर्मकाल होइ सोय ।

 अवधी भोगाभोग की, समय पूजिहैं सोय ।।१८२।। 

(स्वर्वेद षष्ठ मण्डल षष्ठ अध्याय) ०६/०६/१८१, १८२

मूळ भाष्याचा मराठी अनुवाद :

हा काळ मनरूपाने सर्व जीवांबरोबर शरीराच्या अंतर्गत भागात स्थित असतो. तो  शिकार्‍याप्रमाणे जीवांना धोका देऊन फसवतो आणि वेचून-वेचून सर्वांना नष्ट करतो.  हा मन स्वरूपी काळ जीवांकडून तेच कर्म करवून घेतो, जे त्यांना  त्याच्या जाळ्यात  आबद्ध ठेवतात. वेळ आल्यावर त्यांना या कर्मांची फळे भोगण्यासाठी तो बाध्य करतो.

संदर्भ : स्वर्वेद 

हा ग्रंथ तुम्हाला हवा असल्यास वाॅट्स‌ॲप करा ८५५४८८३१६६.

www.vihangamyoga.org