औरंगाबाद जिल्ह्यात 596 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

औरंगाबाद,२४ जानेवारी /प्रतिनिधी:- 

औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 364 जणांना (मनपा 251, ग्रामीण 113) सुटी देण्यात आलीआजपर्यंत एक लक्ष 50 हजार 362 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेतआज एकूण 596 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर पडल्याने जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या एक लक्ष 61 हजार 997 झाली आहेआजपर्यंत एकूण तीन हजार 678 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकूण 7 हजार 957 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेतअसे जिल्हा प्रशासनाने कळवले आहेआढळलेल्या रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

 मनपा (463)

घाटी परिसर 3, सिग्मा हॉस्पीटल परिसर 5, एमजीएम हॉस्पीटल परिसर 1, सिडको 1, नक्षत्रवाडी  2, कांचन नगर 1, राहूल नगर 1, विद्यानिकेतन कॉलनी 2, गजानन कॉलनी 2, समर्थ नगर 2, एन येथे 3, बीड बायपास 9, औरंगपुरा 1, शिवशंकर कॉलनी 1, पडेगाव 1, पैठण रोड 3, कोकणवाडी 1, रामनगर 1, साईनगर 1, पद्मपुरा 2, कमीशनर ऑफिसपरिसर 1, इटखेडा 2, पाहडसिंगपुरा 3, नाथपुरम 1,

बन्सीलाल नगर 2, भावसिंगपुरा 1, उस्मानपुरा 2, पुंडलिक नगर 1,  खडकेश्वर 1, श्रेयानगर 1, दशमेशनगर 2,  पेठेनगर 1, दिशा गौरव अपरमेंट 3, विलास नगर 3, नदंनवन कॉलनी 1, शिवाजी नगर 2, सातारा परिसर 10, कांचनवाडी 4, ज्योती नगर 2, म्हाडा कॉलनी 1, गारखेडा परिसर 1, शक्ती नगर 1, हर्सूल 6, सिल्कमिल्क कॉलनी 2, जालननगर 1, सुधाकर नगर 1, शंभू नगर 2,उल्कानगरी 1, शिवाजी नगर 3, अन्य 358          

ग्रामीण (133)

औरंगाबाद 46, फुलंब्री 1, गंगापूर 18, कन्नड 11, खुलताबाद 6, सिल्लोड 20, वैजापूर 2, पैठण 29

 मृत्यू (03)

 खासगी (03)

1.    93, पुरुष, राज नगरस्टेशन रोडऔरंगाबाद

2.   78, पुरुषभगतसिंग नगरऔरंगबाद

3.   81, स्त्रीउस्मानपुराऔरंगाबाद