राज्यात ६५ हजार ७४४ रुग्ण बरे होऊन घरी-आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

राज्यात कोरोनाचे ३०९४ रुग्ण बरे होऊन घरी

मुंबई, दि.२१ : कोरोनाच्या ३८७० नवीन रुग्णांचे निदान आज झाले असून सध्या राज्यात  ६० हजार १४७ रुग्णांवर (ॲक्टिव्ह) उपचार सुरू आहेत. राज्यात आज १५९१ रुग्णांना घरी सोडण्यात आले असून  एकूण संख्या ६५ हजार  ७४४ झाली आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ७ लाख ७३ हजार ८६५ नमुन्यांपैकी १ लाख ३२ हजार ७५ नमुने पॉझिटिव्ह (१७.६ टक्के) आले आहेत. राज्यात ६ लाख ६६ हजार  ७१९ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. सध्या २६ हजार २८७ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यात १७० करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद आज झाली आहे. त्यापैकी ६९ मृत्यू हे वर नमूद केल्याप्रमाणे मागील कालावधीतील आहेत. उर्वरित १०१ मृत्यूंपैकी आरोग्यमंडळ निहाय मृत्यू असे: ठाणे-७० (मुंबई ४१, ठाणे मनपा २९), नाशिक-८ (नाशिक ७, अहमदनगर १), पुणे-१४ (पुणे १४), औरंगाबाद-१ (औरंगाबाद १), लातूर-१ (लातूर १), अकोला-७ (अकोला ४, अणरावती १, बुलढाणा १, वाशिम १). कोरोनामुळे मुळे राज्यात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता ६१७० झाली आहे.

राज्यातील जिल्हानिहायॲक्टिव्हरुग्णांचा तपशील

मुंबई: बाधित रुग्ण- (६६,४८८), बरे झालेले रुग्ण- (३३,४९१), मृत्यू- (३६७१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(८), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२९,३१८)

ठाणे: बाधित रुग्ण- (२४,३८८), बरे झालेले रुग्ण- (९५७५), मृत्यू- (७१६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४,०९६)

पालघर: बाधित रुग्ण- (३४५३), बरे झालेले रुग्ण- (१०४७), मृत्यू- (९०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२३१६)

रायगड: बाधित रुग्ण- (२५३०), बरे झालेले रुग्ण- (१५४१), मृत्यू- (९१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८९६)

रत्नागिरी:  बाधित रुग्ण- (५०१), बरे झालेले रुग्ण- (३३४), मृत्यू- (१७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१५०)

सिंधुदुर्ग: बाधित रुग्ण- (१६३), बरे झालेले रुग्ण- (१२६), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३३)

पुणे: बाधित रुग्ण- (१५,८८१), बरे झालेले रुग्ण- (८६२२), मृत्यू- (६०१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६६५८)

सातारा:  बाधित रुग्ण- (८४०), बरे झालेले रुग्ण- (५८४), मृत्यू- (३८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२१७)

सांगली: बाधित रुग्ण- (२९३), बरे झालेले रुग्ण- (१६०), मृत्यू- (७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१२६)

कोल्हापूर: बाधित रुग्ण- (७४१), बरे झालेले रुग्ण- (६७०), मृत्यू- (८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६३)

सोलापूर: बाधित रुग्ण- (२२०५), बरे झालेले रुग्ण- (१०३०), मृत्यू- (१७२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१००३)

नाशिक: बाधित रुग्ण- (२७६२), बरे झालेले रुग्ण- (१५२६), मृत्यू- (१५२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१०८४)

अहमदनगर: बाधित रुग्ण- (२८०), बरे झालेले रुग्ण- (२०९), मृत्यू- (१२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५९)

जळगाव: बाधित रुग्ण- (२२५८), बरे झालेले रुग्ण- (११८७), मृत्यू- (१८२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८८९)

नंदूरबार: बाधित रुग्ण- (८३), बरे झालेले रुग्ण- (३६), मृत्यू- (५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४२)

धुळे: बाधित रुग्ण- (५००), बरे झालेले रुग्ण- (३२९), मृत्यू- (४६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१२४)

औरंगाबाद: बाधित रुग्ण- (३४००), बरे झालेले रुग्ण- (१८८०), मृत्यू- (१७४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१३४६)

जालना: बाधित रुग्ण- (३६५), बरे झालेले रुग्ण- (२३१), मृत्यू- (११), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१२३)

बीड: बाधित रुग्ण- (९३), बरे झालेले रुग्ण- (६५), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०),ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२५)

लातूर: बाधित रुग्ण- (२१७), बरे झालेले रुग्ण- (१३९), मृत्यू- (१२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६६)

परभणी: बाधित रुग्ण- (८५), बरे झालेले रुग्ण- (७४), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७)

हिंगोली: बाधित रुग्ण- (२५२), बरे झालेले रुग्ण- (२१४), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३७)

नांदेड: बाधित रुग्ण- (२८२), बरे झालेले रुग्ण (१७५), मृत्यू- (११), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९६)

उस्मानाबाद: बाधित रुग्ण- (१७६), बरे झालेले रुग्ण- (१३०), मृत्यू- (६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४०)

अमरावती: बाधित रुग्ण- (४४१), बरे झालेले रुग्ण- (२७८), मृत्यू- (२२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४१)

अकोला: बाधित रुग्ण- (११८८), बरे झालेले रुग्ण- (७५७), मृत्यू- (६३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३६७)

वाशिम: बाधित रुग्ण- (७१), बरे झालेले रुग्ण- (१६), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५१)

बुलढाणा: बाधित रुग्ण- (१६०), बरे झालेले रुग्ण- (१०४), मृत्यू- (६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५०)

यवतमाळ: बाधित रुग्ण- (२३३), बरे झालेले रुग्ण- (१६१), मृत्यू- (७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६५)

नागपूर: बाधित रुग्ण- (१३२५), बरे झालेले रुग्ण- (८३३), मृत्यू- (१३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४७९)

वर्धा: बाधित रुग्ण- (१४), बरे झालेले रुग्ण- (११), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२)

भंडारा: बाधित रुग्ण- (७५), बरे झालेले रुग्ण- (४९), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२६)

गोंदिया: बाधित रुग्ण- (१०१), बरे झालेले रुग्ण- (६९), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३२)

चंद्रपूर:  बाधित रुग्ण- (५८), बरे झालेले रुग्ण- (४४), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४)

गडचिरोली: बाधित रुग्ण- (५९), बरे झालेले रुग्ण- (४६), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१२)

इतर राज्ये: बाधित रुग्ण- (११४), बरे झालेले रुग्ण- (०), मृत्यू- (२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९४)

एकूण:बाधित रुग्ण-(१,३२,०७५),बरे झालेले रुग्ण- (६५,७४४),मृत्यू- (६१७०),इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१४),ॲक्टिव्ह रुग्ण-(६०,१४७)

(टीप-मुंबईमहानगरपालिकेने आज कळविलेल्या ११० मृत्यूंपैकी ४१ मृत्यू हे मागील ४८ तासांतील असून ६९ मृत्यू हे १८ एप्रिल ते १८ जून २०२० या कालावधीतील आहेत.त्यामुळेहे ६९ मृत्यू दैनंदिन स्वरुपात न दाखविता प्रगतीपर आकडेवारीत समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत.राज्यातीलमुंबई वगळता इतर सर्व जिल्हा/मनपाक्षेत्रातील मृत्यूंचे रिकॉन्सिलिएशन करण्यात आले आहे.यामध्येजिल्ह्यांकडून प्राप्त मृत्यू विषयक माहिती,राज्यस्तरावरउपलब्ध माहिती आणि कोविड१९ पोर्टलवरील माहिती यांची पडताळणी करुन मृत्यूंची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे.याप्रक्रियेमुळे ठाणे,रायगडव पालघर या जिल्ह्यांच्या मृत्यूच्या आकडेवारीत बदल दिसून येत आहे.आयसीएमआरपोर्टलवर दर्शविलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील दिनांक ७ मे २०२० पासूनच्या १२९ रुग्णांचा आणि ठाणे जिल्ह्यातील १४० रुग्णांचा समावेश रिकॉन्सिलिएशन अभावी वरील तक्त्यामध्ये करण्यात आलेला नाही.हीमाहिती केंद्रसरकारच्या आय.सी.एम.आर.पोर्टलवरमान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड१९बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे.प्रयोगशाळाअहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *