चिंताजनक :औरंगाबादेत २४ तासांत ४४ मृत्यू ,आज तब्बल 2378 जण कोरोनामुक्त

औरंगाबाद, दिनांक 24 (जिमाका) :  आज औरंगाबाद जिल्ह्यात तब्बल 2378 जणांना डीस्जार्ज देण्यात आला  असून यामध्ये मनपा हद्दीतील 1460 तर ग्रामीण भागातील 918 रुग्णांचा समावेश आहे.  आजपर्यंत एकुण 100888 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आज एकूण 1497 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर पडल्याने जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 117488 झाली आहे. आजपर्यंत एकूण 2346 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकूण 14254 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाने कळवले आहे. आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे (कंसात रुग्ण संख्या) आहे.

 मनपा (618) औरंगाबाद 5, बीड बायपास 17, शिवाजी नगर 15, सातारा परिसर 15, गारखेडा परिसर 9,  घाटी 5, पडेगाव 11, समर्थ नगर 5, कांचनवाडी 14, मेल्ट्रॉन डीसीएचसी 1, मिलिट्री हॉस्पीटल 1, ईटखेडा 3, हर्सूल 12, मयुर पार्क 11, एन-7 येथे 11, एन-12 येथे 1, जटवाडा रोड 4, एन-4 येथे 5, गणेश नगर 1, एमआयटी कॉलेज जवळ 1, शहानूरवाडी 3, अक्षयदीप नगर 1, जालान नगर 5, सुधाकर नगर 1, नंदनवन कॉलनी 6, देवळाई चौक 1, मुकुंदवाडी 5, साई नगर 2, शिवकृपा कॉलनी 2, एन-2 येथे 9, नाईक नगर 3, देशमुख नगर 2, राजेंद्र नगर 1, जाधववाडी 3, पवन नगर 4, गुरू दत्त्‍ नगर 2, एन-6 येथे 2, स्पंदन नगर 1, एन-5 येथे 3, जय भवानी नगर 2, सिडको 4, कैलाश नगर 1, अरिहंत नगर 1, वेदांत नगर 3, पद्मपूरा 3, कोंकणवाडी 1, उस्मानपूरा 5, देवळाई 2, रेल्वेस्टेशन 1, मिलिंद नगर 1, विशाल नगर 1, ज्योती नगर 1, एन-3 येथे 4, स्टेशन रोड 2, राहुल नगर 1, पर्यटन कार्यालयासमोर 1, पानचक्की 1, भूषण नगर 1, उल्का नगरी 7, टाऊन हॉल 2, पुंडलिक नगर 8, दिल्ली गेट 4, अजब नगर 2, सिटी चौक सराफा बाजार 1, नारळी बाग 2, भावसिंगपूरा 2, पैठण गेट 1, हर्सूल टी पाँईट 1, ग्रीन व्हॅली 1,  नारेगाव 4, समता नगर 1, टी.व्ही.सेंटर 6, रामनगर 3, जय भवानी नगर 2, न्यु गणेश नगर 2, ठाकरे नगर 3, विश्रांती नगर 2, न्यु हनुमान नगर 5, अंबिका नगर 1, राजीव गांधी नगर 1, तिरुपती कॉलनी 1, प्रभु नगर 1, टाऊन सेंटर 1, एन-9 येथे 7, मुकुंदनगर 2, गजानन नगर 2, तोरणागड नगर 1, एमआयडीसी चिकलठाणा 2, परिजात नगर 2, श्रध्दा कॉलनी 1, विद्या नगर 1, संजय नगर 5, गुरूसाक्षी हाऊसिंग सोसायटी 2, सानप हॉस्पीटल 1, न्यु मोती नगर 1, नाथ नगर 4, प्रताप नगर 2, विजय नगर 1, आकाशवाणी 2, बालाजी नगर 1, गजानन कॉलनी 8, मयुरबन कॉलनी 4, बांद्रा नगर 1, गजानन मंदिर 1, भारत नगर 1, रिंग रोड 1, भोईवाडा 2, सिंधी कॉलनी 4, काबरा नगर 1, चिकलठाणा 2, शिवशंकर कॉलनी 1, बायजीपूरा 1, आदिनाथ नगर 1, छत्रपती हॉल हर्सूल 1, म्हसोब नगर 1, नवजीवन कॉलनी 1, द्वारका नगर 1, नवनाथ नगर 2, राधास्वामी कॉलनी 1, एन-13 येथे 1, पोलीस कॉलनी मिलकॉर्नर 2, आरेफ कॉलनी 2, म्हसोबा नगर 2, टिळक नगर 1, आकाशवाणी 1, बजरंग चौक 1, पिसादेवी रोड 2, व्यंकटेश नगर 4, गौतम बुध्द नगर 2, सतपाल नगर 2, न्यु सौजन्यनगर 1, रशिदपूरा 1, केंब्रीज 1, ओरंगपूरा 1, बेगमपूरा 2, संग्राम नगर 1, साईसंकेत पार्क 2, बाळकृष्ण नगर 1, छपत्रती नगर 1, नाथप्रांगण 1, म्हाडा कॉलनी सातारा परिसर 1, सिविल हॉस्पीटल 1, सावित्री नगर 1, श्रेय नगर 2, नक्षत्रवाडी 3, दशमेश नगर 1, बन्सीलाल नगर 1, शीतल नगर 1, नवीन वस्ती पद्मपूरा 1, स्नेह नगर क्रांती चौक 1, नागेश्वरवाडी 2, ज्युब्ली पार्क 1, कमलनयन बजाज हॉस्पीटल 1, ज्योती नगर 1, जाधवमंडी 1, गुलमोहर कॉलनी 1, दर्गा रोड 1, ज्ञानेश्वर नगर 1, प्रगती कॉलनी 1, कटकट गेट 1, भारत माता नगर 1, झाल्टा फाटा 1, जवाहर कॉलनी 4, भवानी नगर मोंढा 1, मित्र नगर 1, एसबीओ शाळेसमोर 2, खाराकुंआ 1, पैठण गेट 1, अन्य (179)

ग्रामीण (879) बजाज नगर 13, वाळूज 6, सिडको वाळूज 3, सिडको महानगर 1 येथे 8, ए.एस.क्लब 4, वडगाव 1,  रांजणगाव 7, माळीवाडा 2, लाडगाव करमाड 1, टोकी 1, गंगापूर 2, बेलापूर 1, गांधेली 1, गेवराई कुबेर 2, शिवना ता.सिल्लोड 1, बिडकीन 3, पिसादेवी 4, एकतुणी ता.पैठण 1, पैठण 2, सावंगी 3, कोलठाण वाडी 1, हळदा ता.सिल्लोड 1, म्हसला 1, निल्लोड, ता.सिल्लोड 1, गाढे पिंपळगाव, ता.वैजापूर 1, एन-11 येथे 1, विरमगाव 1, चिंचोली 1, दौलताबाद 1, साजापूर 2, वडगाव कोल्हाटी 1, तिसगाव 1, वैजापूर 2, रोटेगाव रेल्वे स्टेशन 1, सुलतानपूर ता.पैठण 2, पळसवाडी ता.खुल्ताबाद 1, सुंदरवाडी 2, दावरवाडी 1, लासूर स्टेशन ता.गंगापूर 1, अन्य (787)         

 ‍मृत्यू (44)

घाटी (30) 1.      47, स्त्री, रामपुरवाडी, कन्नड2.      64, स्त्री, विमानतळा जवळ, औरंगाबाद3.      97, पुरूष, पैठण4.    55, स्त्री, शिरोडी, गंगापुर5.     65, पुरूष, गिरनेरा तांडा, औरंगाबाद6.      85, पुरूष, बिडकीन7.     40, स्त्री, गेवराई सेरनी, सिल्लोड8.     75, स्त्री, हरसुल9.      53, स्त्री, संजय नगर, बायजीपुरा10.  65, पुरूष, हर्सुल11.  55, पुरूष, सिल्लोड12.  47, पुरूष, बीड बायपास13.  70, पुरूष, पिशोर, कन्नड14.60, पुरूष, नवाबपुरा, औरंगाबाद15. 83, पुरूष, लक्ष्मी कॉलनी, औरंगाबाद16.  25, पुरूष, आडगाव, पाचोड17. 65, स्त्री, गंगापुर18. 60, पुरष, सोनारी, औरंगाबाद19.  33, स्त्री, लक्ष्मी नगर, चिखलठाणा20. 42,पुरूष, वैशाली नगर, औरंगाबाद21.  60, पुरूष, पडेगाव22. 75, शिऊर, वैजापुर23. 62, पुरूष, पडेगाव24.55 स्त्री, वैताळवाडी, सोयगाव25. 65, स्त्री, वाळुज26. 65, पुरूष, मुकुंदवाडी27. 72, पुरूष, चिखलठाणा28. 55, पुरूष, राम नगर, एन 2 सिडको29. 49, पुरूष, शिरेगाव, गंगापुर30. 62, स्त्री, लोहार गल्ली, औरंगाबाद

जिल्हा सामान्य रुग्णालय (03) 1.    70, स्त्री, पिंपरीराजा, औरंगाबाद2.   75, स्त्री, हनुमंतखेडा, ता सोयगाव3.   75, पुरूष, काका चौक, पद्मपुरा औरंगाबाद

खासगी रुग्णालय (11) 1.     55, स्त्री, लासुरस्टेशन2.    53, पुरूष, बजाजनगर3.    55, स्त्री, शांतीनगर, कन्नड4.   60, पुरूष, शंभु नगर, औरंगाबाद5.    38, स्त्री, देवळाई रोड औरंगाबाद6.    65, पुरूष, सुधाकर नगर, सातारा परिसर, औरंगाबाद7.   65, पुरूष, जयभवानी नगर औरंगाबाद8.    85, पुरूष, समर्थ नगर औरंगाबाद9.     47, स्त्री, कांचनवाडी औरंगाबाद10.75, स्त्री, उस्मानपुरा औरंगाबाद11. 45, पुरूष, कांचनवाडी औरंगाबाद