जालना जिल्ह्यात 702 व्यक्तीचा स्वॅबचा अहवाल पॉझिटीव्ह

जालना दि. 15 :- विभागीय आयुक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, जालना यांनी दिलेल्या अहवालानुसार डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पीटल, डेडीकेट कोवीड हेल्थ सेंटर, कोवीड केअर सेंटरमधील 604 रुग्णास डिस्चार्ज देण्यात आला आहे तर जालना तालुक्यातील जालना शहर –182, चंदनझिरा -6, डुकरी पिंप्री -1, गोलापांगरी -1, हिवरा राळा -2, इंदेवाडी -1, जळगाव -1, कचेरीवाडी -7, काळेगाव -1, खरडगाव -1, माळशेंद्रा -1, मोतीगव्हाण -1, नंदापुर -1, नेर -2, निढोणा -1, नि पोखरी -1, निरखेडा -1, पाडळी -1, पारगाव -1, रेवगाव -1, टाकरवन -1, तांदुळवाडी -1, उटवद -1, वडीवाडी -1, वखारी -2, वानडगाव -1, मंठा तालुक्यातील मंठा शहर – 12, तळणी -1, हनवतखेडा -4, हिवरखेड -1, रामतीर्थ -2, वझरसरकटे -1, परतुर तालुक्यातील परतुर शहर – 61, आष्टी -1, ब्राम्हणवाडी -1, दैठणा खु. -1, धामणगाव -1, धोकमळ तां. -1, धोणवाडी -1, हातडी -1, जेएनव्ही आंबा -1, कंडारी -2, क-हाळा -5, को हादगाव -1, लि पिंपरी -1, लोणी -2, परतवाडी -1, पिंपुळा -1, रोहिणा -3, सावरगाव -1, शेलगाव -1, सोईजना -3, वायगाव -1, वरफळ -1, घनसावंगी तालुक्यातील घनसावंगी शहर –23, बहिरगाव -1, बोरगाव -1, भेंडाळा तांडा -1, बोडखा -1, चापडगाव -1, दहेगाव देवी -7, दैठणा -1, देविदहेगाव -1, जांब समर्थ -2, कुंभार पिंपळगाव -17, मच्छिंद्रनाथ चिंचोली -8, मंगु जळगाव -3, मुर्ती -2, पाडोळी -1, पानेवाडी -1, पिंपरखेड -2, राजेगाव -1, रामसगाव -19, रांजणी -2, रांजणीवाडी -1, शेवता -1, सिंदखेड -2, बोडखा -1, अंबड तालुक्यातील अंबड शहर –68,अंतरवाला -11, भालगाव -4, भांबेरी -2, बनगाव -1, बोरी -1, चुरमापुरी -1, दहिपुरी -1, डावरगाव -1, डोमेगाव -1, हुंगर्डे दहगाव -1, हडपसावरगाव -1, हस्तपोखरी -1, जामखेड -3, कवडगाव -1, खडकेश्वर -1, कोथाळा -1, किनगाववाडी -1, मठजळगाव -1, पानेगाव -1, पांगारखेडा -2, को-हाडा -1, पि सिरसगाव -1, साडेगाव -1, शेवगा -1, शिरनेर -4, वडीकाळ्या -1, पळसखेडा -2, झिरपी -2, बदनापुर तालुक्यातील बदनापुर शहर – 13, असोला -1, बाजार वाहेगाव -5, बावणे पांगरी -1, चनेगाव -1, दावलवाडी -3, डोंगरगाव -1, देवपिंपळगाव -2, हिवराराळा -1, कुंभारी -1, शेलगाव -6, तळणी -1, तुपेवाडी -1, वाला -1, वाकुळणी -1, जाफ्राबाद तालुक्यातील जाफ्राबाद शहर – 3, अंबेवाडी -1, भातोडी -1, बोरखेडा -1, बोरखेडी चिंच -1, काळेगाव -1, खापरखेडा -1, कुंभारझरी -2, सावरखेडा गो -1, सावरखेडा -2, टेंभुर्णी -7, चापनेर -4, माहेारा -3, भोकरदन तालुकयातील भोकरदन शहर -23, आन्वा -3, बरंजळा साबळे -1, गोषेगाव -2, हसनाबाद -4, केदारखेडा -1, लिंबोला -2, राजुर गणपती -6, सुंदरवाडी -1, वसेगाव -1, वाडी -1, इतर जिल्ह्यातील अहमदनगर -1, औंरगाबाद -6, बुलढाणा -25, नांदेड -1, नाशिक -1, परभणी -3 अशा प्रकारे आरटीपीसीआरद्वारे 654 तर अँटीजेन तपासणीद्वारे 48 असे एकुण 702 व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिली.

जिल्ह्यात एकुण संशयीत रुग्ण- 37450 असुन सध्या रुग्णालयात- 1930 व्यक्ती भरती आहेत, एकुण भरती केलेल्या व्यक्ती- 10146, दैनिक लाळेची तपासणी केलेली संख्या- 1901, एवढी तर एकुण तपासणी केलेल्या लाळेच्या नमुन्यांची संख्या-243116 एवढी आहे. प्रयोगशाळेकडुन अनिर्णीत नमुने-278, दैनिक पॉझिटीव्ह नमुने -702, असुन एकुण पॉझिटीव्ह आलेल्या अहवालाची संख्या- 35385 एवढी आहे. एकुण निगेटीव्ह नमुन्यांची संख्या- 205144 रिजेक्टेड नमुने-50, पुन्हा पडताळणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नमुन्यांची संख्या-445, एकुण प्रलंबित नमुने-2255, यशस्वी उपचारानंतर एकुण डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या -21537

14 दिवस पाठपुरावा दैनिक केलेल्या व्यक्ती -42, 14 दिवस पाठपुरावा पुर्ण झालेल्या एकुण व्यक्ती-8773 आज अलगीकरण केलेल्या व्यक्ती- 83, सध्या अलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्ती – 475 विलगीकरण कक्षात भरतीसाठी पाठविलेले संशयीत-81, सध्या विलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्ती -1930,आज अलगीकरण कक्षातुन घरी पाठविलेले व्यक्ती- 28, दैनिक कोरोनाबाधितांवर यशस्वी उपचार करून डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या-604, कोरोनाबाधितांवर यशस्वी उपचार करुन डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या एकुण रुग्णांची संख्या-28183, सध्या कोरोना ॲक्टीव्ह असलेल्या रुग्णांची संख्या-6601 ,पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील सहवासितांची संख्या-618702 मृतांची संख्या-601.

जिल्ह्यात दहा कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यु झाल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिली आहे.